Συντήρηση και καθαρισμός καυστήρων

εικονίδιο ασπίδα

Η τακτική και σωστή συντήρηση και ρύθμιση του καυστήρα σας επιτυγχάνει περισσότερη θέρμανση και λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και μειωμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Οι ειδικευμένοι τεχνίτες μας, αναλαμβάνουν υπεύθυνα, εγγυημένα και με χαμηλές τιμές να σας εξασφαλίσουν σωστή και οικονομική λειτουργία του καυστήρα σας. Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις καινούριων λεβήτων καυστήρων.