Καθαρισμός δεξαμενών

εικονίδιο ασπίδα

Τα κατάλοιπα που αφήνει το πετρέλαιο στον πυθμένα της δεξαμενής, καθιστούν αναγκαίο τον καθαρισμό της κάθε 3 με 5 χρόνια. Έτσι αυξάνουμε την διάρκεια ζωής της δεξαμενής και μειώνουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στον καυστήρα.

Με σύγχρονα μηχανήματα και νέες τεχνολογικά διαδικασίες, η εταιρία μας εγγυάται τον απόλυτο καθαρισμό της δεξαμενής σας από κάθε είδους κατάλοιπο που φυσιολογικά αφήνουν τα υγρά καύσιμα με την πάροδο του χρόνου χρήσης της δεξαμενής.