Η PAPPAS PETROL παρουσιάζει συνεχώς ανοδική πορεία καθώς αποτελεί μια δυναμική και ολοκληρωμένη εταιρεία πετρελαίου στο χώρο

Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει έχουν σαν στόχο να συνεχιστεί η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας, εφόσον διατηρεί άριστες σχέσεις με συνεργάτες που διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία στον χώρο των πετρελαϊκών προϊόντων.

Οι κυριότερες συνεργασίες της εταιρίας είναι οι εξής:

  • Συνεργάζεται με την WEST HELLAS TRANS, μια από τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό της.
  • Συνεργάζεται με την ΕΛΙΝΟΙΛ, ηγέτη στον εφοδιασμό της βιομηχανίας, στα στερεά καύσιμα αλλά και στον εφοδιασμό σκαφών σε μαρίνες.
  • Συνεργάζεται με ένα πρωτοποριακό δίκτυο πρατηρίων στη Δυτική Ελλάδα με το εμπορικό σήμα της ΕΛΙΝΟΙΛ, το όνομα της οποίας είναι συνώνυμο
  • με την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα.
  • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα για την διάθεση καυσίμων φιλικών στο περιβάλλον όπως το biodiesel.
  • Συμμετέχει στο πρόγραμμα για τον έλεγχο της ποιότητας καυσίμων του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.